Rådmannen ser fram til uhildet gransking

Fredag ble det klart at kontrollutvalget ønsket at KomRev Nord skal gjøre videre undersøkelser. Det synes rådmannen er gledelige nyheter i en tid som har vært utfordrende som rådmann og privatperson.
pluss

Til Folkebladet forteller hun at presset har vært tungt

– Det har vært en forferdelig påkjenning, samtidig er det min jobb og mitt ansvar og jeg skal selvfølgelig stå i dette. Jeg er veldig glad for at kontrollutvalget har bedt KomRev Nord se nærmere på saken. Jeg har tiltro til at dette blir bra og at saken blir godt belyst omkring det som har skjedd til nå, sier Hagerupsen til Folkebladet