Sett fra sidelinja: 2016 i streker

Folkebladets faste tegner har tatt for seg de viktigste hendelsene i 2016.
pluss

Slik de ble presentert i tusj og vannfarger i avisa i året som gikk.