GIBOSTAD: Mikrobryggeriet Senja Øl Bryggeri AS, som holder til på Gibostad, er i krig over rettighetene til navnet SØL mot det internasjonale meksikanske ølet SOL.

Daglig leder, Tor Egil Sebulonsen, mener saken blir som David mot Goliath.

– De er et av verdens største bryggeri, og vi et mikrobryggeri med lokalt fokus. Vi får se hvordan dette går.

Identifiserer med øya

– Når firmanavnet ble regisertert i tinglysningsbladet, fikk vi innsigelser fra det meksikanske bryggeriet Cervezas Cuauhtémoc Mocezuma, som fører et ølmerke som heter SOL.

Sebulonsen forklarer at de ønsker å bruke SØL for å sette fokus på Senja, som er bryggeriets tilholdssted. I tillegg benytter mikrobryggeriet vann fra Senja i sin produksjon.

– SØL står for Senjas Øl, og øya er en stor del av vår identitet og markedsføring, forklarer Sebulonsen.

– Urimelig utnyttelse

I innsigelsen, som er sendt inn til Patentstyret av advokatfirmaet Bryn Aareflot AS på vegne av det meksikanske bryggeriet, heter det seg at navnene er til forveksling like, og at ”det er åpenbart at det foreligger en urimelig utnyttelse av vår klients velkjente merke, ettersom bruken av det søkte merket gir en assosiasjon til det velkjente merket. Likheten fører til at den berørte kundekretsen forbinder merkene med hverandre, eller skaper en sammenheng mellom dem. Bruken av SØL for øl vil også medføre skade på vår klients velkjente varemerkes særpreg og anseelse.”

Uenig

Sebulonsen er uenig i påstanden, og viser blant annet til bruken av bokstaven Ø, som er særegen for norrønne språk. I svar til innsigelsen skriver styreformann Sveinar Hov at verken produktets kvalitet eller framtreden er forvekslende lik det meksikanske ølet.

– Vi har ingen ønsker eller fordeler av å bli assosiert med denne tynne industripregete drikken med navnet SOL, skriver han.

Utfallet av saken er ikke klart, og det vil enda gå minst en måned før Patentstyret tar en avgjørelse.

– Det blir spennende å se, og skulle det ikke gå vår vei så må vi finne på en løsning. I utgangspunktet opprettholder vi vårt rettighetskrav, sier Sebulonsen.