Kom med nye opplysninger under forklaringen

Aktor og statsadvokat Tor Børge Nordmo stilte den tiltalte flere spørsmål, blant annet om ting han hadde forklart i avhør med politiet. Til venstre i bildet sitter Annichen Rye- Holmboe, som er en av bistandsadvokatene. Foto: Amund Hansen