Vil ha Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport opp i kommunestyret

foto