Samlet inn blomsterfrø på Senja og i Målselv — nå er lokaltilpassede frø på markedet

foto