Stemplet inn byggekontrakten — Consto Nord skal bygge nye Finnsnes barneskole