Kjenner seg ikke igjen i sorenskrivers uttalelser: – Rettsstedet Finnsnes har blitt tilført ressurser

foto
Sorenskriver Unni Sandbukt i Nord-Troms og Senja tingrett, reagerer på at det fremkommer opplysninger som hun mener er uriktige, i saken om reverseringen av domstolsreformen. Foto: Ronald Johansen / iTromsø