Rettspsykiatere: – Drapssiktede var ikke tilregnelig

Her er Kripos på plass for å undesøke drapsåstedet på Øyjord etter drapet i november. Foto: Stian André Lund