Her skal fangebautaen gjenreises — og det er historielaget fornøyd med