I denne familien går det politiske engasjementet i arv: – Demokratiet er jo en form for dugnad