Mener utbygging er et være eller ikke være for mye i Øverbygd