Må vente med å gjeninntre i viltnemnda

foto
Marie Gjerdrum Foshaug (t.h.) er tilbake i målselvpolitikken, og torsdag ble Ap-politikeren gjeninntatt i de fleste verv av et enstemmig kommunestyre. Men viltnemnda er et unntak, for kommunestyret greide ikke torsdag å avklare om denne nemda er et folkevalgt organ eller ikke ut fra definisjonen i kommuneloven. Dermed blir det ingen formell avklaring av Foshaugs viltnemndframtid før 1. desember. Foto: Gjermund Nilssen