Ligger an til helårsåpen barnehage: – Denne saken viser at det nytter å si fra

foto