Har registrert økt aktivitet fra russisk etterretning i Bardu

foto