Sterk motstand mot torskeoppdrett

Arealplanlegger Audun Sivertsen sier de fleste høringsuttalelsene som er kommet gjennomgående er kritisk til etablering av torskeoppdrettslokaliteter i områder avsatt til farled, fritid og fiske i kystsoneplanen. Foto: Vidar Bjørkli