MED NYSKREVET MUSIKK av Odd-Halvdan Jakobsen og de fire unge komponistene Fang Ke, Anna Danilova, Alexander Årøen Pedersen og E. Suvorkina er det aller meste som fremfører i konserten «By A Coast» komposisjoner som aldri er blitt fremført offentlig før. Unntaket er «Ouvertyre Hebridene» av Felix Mendelssohn, som Arkhangelsk Kammerorkester fremfører alene, og «Har du Fyr» av Ola Bremnes. Dette litt overraskende og morsomme intermezzo, som Odd-Halvdan Jakobsen selv presenterer det som, blir fremført av Finnsnes Kirkes Ungdomskor med et nyskrevet arrangement av organist Jon Blamire.

SÅ BRAKER DET løs med fire verk skrevet av unge komponister fra ulike land. Klassisk musikk, men likevel så forskjellig som sjangerrammene tillater det. Det norske bidraget i denne avdelingen, «Cold Winternight» har likevel noe som kan beskrives som urnorsk i seg, og er som en vandring gjennom skogen en kald vinternatt. Et sjarmerende trekk her er blant annet innleid musiker Sindre Sandvik medvirkning på et ettertenksomt flygel. Men alle fire verkene har særpreg, og noe av landet det er skrevet i seg.

MAN KAN GODT beskrive konserten som helhet og hovedverket «By A Coast», der Odd-Halvdan Jakobsen har komponert ny musikk til tekster av Arvid Hanssen som Roy-Frode Løvland har oversatt til engelsk, som et fyrverkeri, der det som fremføres spenner fra det pompøse og storslåtte til ren lek med musikkinstrumentene. Odd-Halvdan Jakobsen har virkelig slått seg løs i enkelte partier, og fanger stemningen i de åtte diktene på en glimrende måte. Diktene som ligger til grunn for komposisjonene er på originalspråket «Blå Kveill», «Kom Sommarvijnn», Te Ei Lita Grein i Vijnterskogen», «Stormane», «Bønn Te Solbåra», «I Regnvåt Skog, «Openberring Til Eige Bruk» og «Ved En Kyst». Alle diktene fremføres symfonisk med vokalinnslag av kor og mezzosopranen Sunniva Håkestad Eliassen bortsett fra diktet «Openberring Til Eigne Bruk», som Roy-Frode Løvland leser opp akkompagnert av orkesteret.

NÅR HELT NY musikk som det vi får lytte til i denne konserten klinger så godt ved første «høring» er det alltid et godt tegn, og en mer hederlig måte å hedre landsdelens stor poet og forfatter Arvid Hanssen på kan vanskelig gjøres. «By A Coast» tåler et gjenhør og helt åpenbart en innspilling på plate. Hva stoffet skal «brukes til» i fremtiden vites ikke, men jeg tror ikke det slutter her. Kanskje er verket som lyrikken til Arvid Hanssen, som man oppdager nye sider med hver gang man hører den. Med andre ord en storslått finale på festivalen som bærer dikterens navn.