Flere straffesaker fordelt på færre ansatte

foto
Dommer: Sorenskriver ved Senja Tingrett Frank Kjetil Olsen vil ha fire dommere i tingretten. Foto: Christian Unosen Foto: Christian Unosen