Det store nordnorske energisamarbeidet, Energi i Nord, har inngått en avtale med Deutsche Aircraft om å produsere jetfuel med kraftoverskuddet i Nord-Norge.

I tillegg vil det tyske selskapet teste ut et nytt fly, kalt D328eco, på nordnorske flyplasser.

Energi i Nord er en bedriftsklynge bestående av Nordland, Troms og Finnmarks største aktører. Klyngen av selskap, universiteter og offentlig organ består blant annet av Troms Kraft og UiT.

LAVERE UTSLIPP: Energi i Nord har inngått en avtale med Deutsche Aircraft om å lage jetfuel. Her er det modifiserte flyet D328eco, som selskapet vil teste i Nord-Norge. Foto: Deutsche Aircraft

Professor ukritisk til flybensin

Yngve Birkelund, professor i fornybar energi på UiT, og leder universitetets senter for bærekraftig energi, ARC, forklarer at han ønsker å samarbeide med Deutsche Aircraft.

– De vil prøve ut den nye flytypen de har laget i Nord-Norge. Dette er en modifisert versjon av et eksisterende sertifisert fly som skal bygges om slik at det kan bruke mer miljøvennlig drivstoff, sier Birkelund.

Deutsche Aircraft ønsker også å lage et nytt jetfuel, kalt «Sustainable aviation-fuel» (SAF).

– Man går vekk fra fossile energikilder. Du bruker elektrisitet til å lage hydrogen, som du så spleiser sammen med CO₂ for å lage noe tilnærmet likt jetfuel, sier Birkelund.

Grønnmaling

– I hvilken grad vil du si at dette er miljøvennlig?

– Dette er miljøvennlig så lenge du lager det gjennom elektrolyse med elektrisitet. Du henter ut CO₂ som er i kretsløpet og slipper den ut igjen.

– Kan man sammenligne dette med elektrifisering av sokkelen?

Han tenker seg om.

– Ja og nei. Jeg forstår hvorfor du spør om dette er grønnmaling. Vel du henter faktisk CO₂ fra kretsløpet, og bruker hydrogen. Det minner litt om hydrogenbiler, sier Birkelund.

Han mener at dette er ett steg på veien mot bærekraftige fly.

– Vi har jo allerede elektriske fly på flyskolen, som testfly, som vi har litt erfaring med. Og det er fordeler og ulemper med elektriske fly. Du må ta steg for steg. Jeg tror ikke flyet til Deutsche Aircraft kan erstatte dagens vanlige fly hundre prosent, men de er nært til å gjøre dette for enkelte flystrekninger, sier Birkelund.

ØKT KRAFTBEHOV: Stein Gunnar Bondevik i Troms Kraft forklarer at det er økt interesse fra bedrifter som ønsker å bruke kraftoverskuddet til industriformål. Foto: Ronald Johansen

Kraftoverskudd

Nord-Norge har et kraftoverskudd som Deutsche Aircraft ønsker å benytte seg av.

– Vi har tilgang på billigere elektrisitet her, så man kan forvente at fuselen er billigere å lage her enn i resten av landet. Så har vi en infrastruktur her i nord, som Deutsche Aircraft kan dra nytte av. Så vi ønsker å ha et samarbeidsprosjekt med dem, sier Birkelund.

Konserndirektør og samfunnskontakt i Troms Kraft, Stein Gunnar Bondevik, forklarer at med økte strømpriser i sør er det naturlig at det blir økt interesse for kraftkrevende industrivirksomhet i Nord-Norge.

– Vi har ikke oversikt i dag hva en jetfuelindustri vil kreve, sier Bondevik.

Det han vet er at næringslivet melder om økt behov for kraft i tiden fremover.

– Det er rimelig å anta at det nordnorske kraftoverskuddet på 6–7 terawattimer vil være spist opp i god tid før 2030, sier Bondevik.

Dermed blir det første mann til mølla for bedrifter som ønsker å koble seg på kraftoverskuddet. Deutsche Aircraft har for alvor meldt seg på.