Nå er den ene av kommunetoppene i Målselv fast ansatt

Ordfører Bengt Magne Luneng (t.v.) er fortsatt avhengig av velgernes tillit og demokratiske spilleregler for å kunne fortsette som Målselv kommunes politiske toppleder etter høsten 2023, men det slipper hans administrative motstykke. Nå har nemlig et enstemmig kommunestyre vedtatt å omgjøre Frode Skuggedals kommunedirektøransettelse fra åremål til fast stilling. Foto: Gjermund Nilssen