Nå skal denne næringseiendommen selges

foto
Næringshagebygget på Rustahøgda er nå lagt ut for salg. Bygget ble satt opp i 2002, og var opprinnelig en del av næringshageprogrammet til det statlige industrivekstselskapet Siva. I dag er bygget et rent utleiebygg til private og offentlige virksomheter, og Siva ønsker derfor å overlate eierskapet til en annen interessent. Foto: Gjermund Nilssen