Tidligere denne uken skrev VG om tobarnsmoren Merete Gamst som har blitt sykemeldt av å sjonglere en fulltidsjobb med to små barn og pendlertilværelse.

– Må legges til rette for hjemmekontor og sekstimersdager

Psykolog og småbarnsmor Charlotte Mjelde (33) er ofte i kontakt med frustrerte og utslitte småbarnsforeldre som står i en spagat mellom å ville levere på jobb og på hjemmebane.

Nå mener hun det må skje en endring.

– Vi trenger større fleksibilitet for foreldre og familiene. Det er så krevende å være jobbende småbarnsforelder, og for å forebygge sykmelding må det en endring til. Små barn trenger mye kontakt og nærhet, og mye tettere oppfølging enn et større skolebarn, sier Mjelde.

Arbeidsplassene må være fleksible – det er nøkkelen, mener hun.

For å gjøre hverdagen enklere for småbarnsforeldre må det legges til rette for mulighet for hjemmekontor og at møtene ikke legges midt i barnehage-levering eller henting.

– Jeg mener også at flere bør tilby kortere arbeidsdager. Mer spesifikt sekstimersdager, og det bør gjelde for barn i barnehage også.

– Når foreldre får mer fleksibilitet på jobb og mindre slitne barn så vil dette forplante seg til arbeidslivet også. Du vil levere bedre, kjenne på mer mestring og kontroll i hverdagen og arbeidsplassen vil få en mer fornøyd ansatt.

FAMILIELIV OVER ARBEIDSLIV: – Jeg mener også at flere bør tilby kortere arbeidsdager. Mer spesifikt sekstimersdager, og det bør gjelde for barn i barnehage også, sier Mjelde som også har skrevet boken «Bli klokere på barnet ditt». Foto: Privat

Psykologen mener dette også handler om likestilling og at hun ser en utvikling i samfunnet hvor foreldre og unge voksne er mer opptatt av de myke verdiene fremfor goder som firmabil og bonusordninger.

– Å få til foreldrerollen samtidig som man gjør karriere er mulig hvis arbeidslivet tilpasses familiene. Vi må anerkjenne familielivet i mye større grad. Hvis ikke ungen din har det bra, så har ikke du det bra og det går utover jobben igjen. I verste fall blir du utbrent, og så sykemeldt.

Mener småbarnsforeldre bør få jobbe 80 % med full lønn

KrFs nestleder Ida Lindtveit Røse leste Meretes historie og mener hun er langt ifra alene å stå i en kamp mot tiden og samvittigheten.

– Det er helt vanvittig at vi har et samfunn der det er så stort press på foreldre at mange opplever å gå på veggen eller blir syke. Det er ikke første gang jeg hører at foreldre føler de må nedprioritere barn eller jobb, og at tiden ikke strekker til.

– Ingen skal måtte føle på dårlig samvittighet rundt det å prioritere egne barn og helse. Merete er langt fra alene, sier Røse.

KrF-politikeren mener det må en samfunnsendring til for å tilrettelegge for småbarnsforeldre i de første to leveårene til barnet – som for mange oppleves som de mest hektiske årene med for eksempel søvnmangel.

Partiets løsning på tidsklemma for småbarnsfamilier er et forslag om at foreldre kan få jobbe 80 prosent med lønnskompensasjon fram til barnet er 2 år.

– For flertallet er det ikke en reell mulighet eller ønske å slutte å jobbe eller redusere stillingsprosenten. Derfor må vi politisk vedta tiltak som gir mer fleksibilitet til foreldre i småbarnsfasen. Jeg mener det er et åpenlyst politisk tiltak å legge til rette for at foreldre kan få arbeide 80 prosent med lønnskompensasjon fram til barnet er 2 år. Det vil bidra til en bedre overgang mellom permisjon og barnehage, og gi familiene litt mer fleksibilitet i hverdagen.

TILRETTELEGGE FOR FAMILIENE: KrFs nestleder Ida Lindtveit Røse mener foreldre bør få muligheten til å jobbe 80 prosent med full lønn fram til barnet er 2 år. Foto: Frode Hansen / VG

– Tredelingen bør skrotes

Røse mener den mye omtalte tredelingen av foreldrepermisjonen blant annet bør skrotes.

– Vi må tilrettelegge for at foreldrene skal kunne kombinere familieliv og jobb uten å gå på veggen. Vi bør begynne med å skrote tredelingen av permisjonen. Den er så rigid at den ødelegger familienes mulighet til å planlegge ut fra hva som passer den enkelte.

Hun mener at det er på tide av arbeidslivet skal tilpasse seg familiene, ikke omvendt. Hun mener også at det er et likestillingsspørsmål.

– Jeg tror at det er det største hindret for at unge ønsker seg barn, er at man er usikker på hvordan det lar seg kombinere med en yrkeskarriere. Dette mener jeg er uakseptabelt. Det er til hinder for likestilling og for et godt familieliv.