Vil utbedre svakheter og investere i båter, luftvern, presisjonsvåpen, personell og mye annet