Senjabarnehage får støtte til samisk språkopplæring