Omsetningen ned med 100 millioner — mindre landinger i Troms og Vesterålen