Så mange yrkesfiskere har dødd i norske farvann siden år 2000