25 startet i marsjen for jernbane — 100 år etter vedtaket om bygging