Fikk møte med sjelden fugl — og ifølge myten er det et illevarslende tegn når den viser seg

foto