Valgte Lavangen til stillingen som kommunedirektør: – En helhetsvurdering

foto