– Må tørre å satse på utvikling av Finnsnes by

foto