Pandemien forsinker storprosjekt — håper på oppstart i august

foto