Mener skuterfokuset gjør Bardu mindre attraktivt

foto
Morten Klauer mener Bardu er bedre tjent med å legge til rette for at det fortsatt skal være mulig å oppleve uberørt natur på innlandet, enn med å legge til rette for mer skuterkjøring i de indre områder. Foto: Bjoern Klauer