Blinkskudd for Christians fotokonkurranse om Senja