Blinkskudd for Christians fotokonkurranse om Senja

foto