Senjaordføreren om oppsmuldret lakseforlik: – Ikke en ideell situasjon