Bedt om å redefinere veteranbegrepet for å inkludere flere