Dette svarte Nakstad på kritikken om vaksinestrategien fra leger i nord

foto