Bøndene aksjonerer på Finnsnes

foto
Leder av Senja bonde- og småbrukarlag, Håkon Ryvoll. Her sammen med svigersønnen Hallgeir Gravelsæter foran den nye fjøsen Ryvoll investerte i for 12 millioner kroner i 2012. Foto: Vidar Bjørkli