Valgets vinnere og tapere i kommunene i Midt-Troms

foto
Sandra Borch og 2. kandidat fra Troms Ivar B. Brestbakmo. Senterpartiet gjør det sterkt i hjemkommunene Lavangen og Salangen. Foto: Gjermund Nilssen