Jobber med å finne tiltak for å dempe konflikter mellom hekkende sjøfugl og finnsnesfolket