Har åpnet E6 – trafikken dirigeres forbi rasstedet

foto