– Dette gir faktisk ei framtidstru!

Troms Bondelags leder Tone Rubach, her i samtale med nestleder Jan Ottar Østring, er glad for utnevnelsen av Sandra Borch som Norges nye landbruksstatsråd. Rubach betegner Borch som en dyktig politiker med kjennskap til utfordringene i næringa. Foto: Gjermund Nilssen