Politibetjent frikjent — Spesialenheten mener skuddene var nødvendig og forsvarlig