Flere tiltak for barn og unge får statlige tilskudd