Lavangen Elektro i full gang med å montere ledlys

foto