Mener det må tas grep: – Det er en uholdbar situasjon