Trio har inngått samarbeid i Sørreisa — Nordahl fortsetter som ordfører

foto