377 prosent flere utenlandske overnattingsgjester i nord sammenlignet med året før

Nordlyset er blant elementene som lokker turister til regionen. I Nord-Norge er reiselivet avhengig av utenlandske gjester. Selv om antall utenlandske turister økte med 377 prosent i november 2021 sammenlignet med året før, tror reiselivet at det vil ta en stund før de er der de var før pandemien. Foto: Daniel Lilleeng