Nivået på parkeringsavgift har skapt oppstandelse — ordføreren vil ikke gripe inn

foto