Vedtok kommunedirektørens kuttplan — men håper å mildne konsekvensene