Fersk rapport - lærlingers rettigheter bør forbedres